Pressbilder

Använd gärna våra pressbilder i sammanhang som presenterar oss – men kontakta oss innan publicering.

Innan du använder dessa bilder:
Dessa bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1960:729). De får endast användas enligt avtal med Löfwings Ateljé och Krog och ej användas i sammanhang där Löfwings Ateljé och Krog kommuniceras eller presenteras enligt överenskommelse.